Minikrediet

Hebt u vragen over het minikrediet, maar kon u nergens de informatie vinden die u zocht? Hier wel! Kijk gauw verder.

Wat is een minikrediet?

Een minikrediet is een kleine, zakelijke lening die verstrekt wordt aan ondernemers. Deze ondernemers hebben niet de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij een traditionele bank, omdat ze vaak geen vast inkomen of geen onderpand hebben. Minikredieten worden over de hele wereld verstrekt aan ondernemers, om mensen zo een handvat te geven om zelf hogerop te komen door hun inkomen blijvend te vergroten. Een minikrediet moet dus worden geïnvesteerd in een bedrijf.

Wat is het verschil tussen een minikrediet en een microkrediet?

Minikrediet en microkrediet zijn twee woorden voor dezelfde soort lening. Minikrediet is dus een synoniem. De meest gangbare naam voor dit soort leningen is microkrediet, maar er in werkelijkheid worden er veel verschillende benamingen gebruikt. Denk maar aan: zakelijke lening, snelle lening, kleine lening, minilening, minikrediet, persoonlijke lening, micro crediet, starterskrediet, microfinanciering, enzovoorts.

Het gaat allemaal om hetzelfde: een lening met gunstige voorwaarden om minder bemiddelde ondernemers overal ter wereld te helpen hun onderneming op te zetten of groter te maken. Veel economen geloven namelijk dat wanneer het ondernemersklimaat gunstig is in een land, de welvaart van het hele land vanzelf zal gaan stijgen. Dit omdat zowel lokale inwoners ondernemingen beginnen, en daarmee hun welzijn en dat van de buurt verbeteren, en omdat een gunstig ondernemersklimaat buitenlandse ondernemingen aantrekt, die weer zorgen voor meer werkgelegenheid. Bovendien investeren deze grote buitenlandse ondernemingen (multinationals) vaak in de omgeving. Zo leggen ze infrastructuur aan om te zorgen dat hun gebouwen goed bereikbaar zijn, en van die wegen en verbindingen kan de lokale bevolking ook gebruik maken. Er bestaan zelfs gevallen waarin multinationals zorgen voor een ziekenhuis en scholen in de buurt. Op die manier kan een gunstig ondernemersklimaat zorgen voor een verkapte vorm van ontwikkelingshulp.

Er zijn dan ook mensen, zoals de succesvolle internationale econome Dambisa Moyo, die geloven dat ontwikkelingshulp afgeschaft zou moeten worden en dat het geld wat nu naar ontwikkelingssamenwerking gaat moet gaan naar initiatieven die het ondernemersklimaat verbeteren, zoals microkredieten. (Zie haar boek, Dead Aid, over de non-effectieve ontwikkelingshulp in Afrika)

Minikredieten in Nederland

Toch worden minikredieten niet alleen beschouwd als ontwikkelingshulp. Deze leningen worden namelijk ook verstrekt in Nederland en we kunnen onszelf toch moeilijk als een ontwikkelingsland beschouwen. Ook in Nederland is het, als beginnend, klein of middelgroot ondernemer, mogelijk om een minikrediet aan te vragen. Nederlanders zijn tenslotte van oudsher ondernemers en ook in de huidige tijd is de regering bereid om onze ondernemersgeest te prikkelen. Hoe weet u of u in aanmerking komt voor een minilening?

Om daar achter te komen kunt u toch het beste zelf naar een verstrekker van minikredieten in Nederland gaan, zoals Qredits. Een laatste, simpele tip om uw kansen in te schatten: Bent u ondernemer en zo ja, denkt u dat een traditionele bank u kredietwaardig genoeg vindt om u een lening te verstrekken? Zo niet, dan wordt het misschien tijd om de optie van een minikrediet te onderzoeken!