Microcredit

Wat is de juiste spelling van het woord microcredit en wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Lees hier alles over het microcredit.

Wat is de juiste spelling van het woord ‘microcredit’?

Anno 2012 is de juiste spelling van het woord microcredit eigenlijk microkrediet.

Alhoewel de Nederlandse taal snel en veel verandert en er veel woorden op de Engelse schrijfwijze worden geschreven, wordt krediet nog gewoon met een ‘k’ geschreven. Net als elektriciteit, trouwens. Dat schijnt jaarlijks een van de meest gemaakte fouten in het groot dictee der Nederlandse taal te zijn. Elektriciteit of electriciteit… Wie houdt het allemaal nog bij? Er zijn overigens nog andere namen in omloop voor het woord microkrediet, zoals minikrediet, minilening, zakelijke lening, snelle lening, microfinanciering, enzovoorts. Dus voel je niet schuldig wanneer je het allemaal niet meer zeker wist!

Wat betekent het woord microcredit of microkrediet?

Een krediet is een lening en micro is afgeleid van het Griekse woord ‘mikros’ (μικρός) wat simpelweg ‘klein’ betekent (denk maar aan het woord microscoop, klein kijken). Een microkrediet is dus een kleine lening. Alhoewel het woord op zich niet duidelijk maakt waarvoor deze kleine lening wordt gebruikt, zijn microkredieten vrijwel altijd bedoeld voor ondernemers. Veel microkredieten worden verstrekt in het buitenland zodat kansarme inwoners van ontwikkelingslanden langdurig hun eigen levensomstandigheden kunnen verbeteren. Ook in Nederland wordt het microcredit of microkrediet gebruikt. En ook hier is het bedoeld voor ondernemers. Waar men in ontwikkelingslanden aan enkele honderden euro’s genoeg heeft, hebben ondernemers in Nederland meer geld nodig. Daarom bestaat het microkrediet in Nederland uit een lening van maximaal 50000 euro. Dat zet hier tenminste zoden aan de dijk. In Nederland kan iedere ondernemer een microcredit aanvragen bij Qredits. Qredits is de enige kredietverstrekker in Nederland die doet aan microkredieten. Of een ondernemer een microkrediet krijgt toegewezen hangt af van zijn of haar idee (wat voor bedrijft heeft deze persoon of wil deze persoon gaan beginnen?) van de uitstraling (lijkt deze persoon een ondernemer in hart en nieren, of niet?), van de achtergrond (zit iemand diep, diep in de schulden? En is in dat geval een nieuwe lening wel een goed idee?) en tot slot van het ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan is misschien wel het belangrijkst, want dat laat zien hoe goed de ondernemer over zijn of haar plan heeft nagedacht. Het is daarom als ondernemer heel belangrijk om een goed ondernemersplan te kunnen schrijven. Niet alleen om een lening te krijgen, maar ook voor de ondernemer zelf zodat hij of zij goed heeft nagedacht of het bedrijf. Gelukkig bestaat er op deze site en op het internet veel hulp bij het schrijven van een ondernemingsplan. (Ook weer een woord waar veel andere namen voor in omloop zijn, zoals businessplan, bedrijfsplan, enzovoorts).

Conclusie over het microcredit en alles eromheen

De wereld rondom het woord microcredit kan lastig en ontoegankelijk lijken, omdat iedereen er andere termen voor gebruikt. Uiteindelijk bedoelt iedereen vaak hetzelfde. Zet dus door, lees je in, en wie weet kan jij, als je zou willen, ook een microkrediet aanvragen om zo zelf succesvol ondernemer te worden!