Eigen bedrijf starten met microkrediet

Wilt u ook een eigen bedrijf starten met microkrediet? Kijk hier voor informatie.

Een eigen bedrijf starten met microkrediet in stappen

Wanneer uw plan een eigen bedrijf starten met microkrediet is, is de eerste stap om uzelf af te vragen wat u eigenlijk wilt gaan bereiken. Moet het een groot bedrijf worden, of gemiddeld, of klein? Wordt het u enige baan of blijft u ook in loondienst werken? Gaat u mensen inhuren of doet u alles zelf? Welke bedrijfsvorm bent u van plan te gaan gebruiken?

Dit zijn allemaal vragen die later van grote invloed zullen worden op de koers van uw bedrijf, maar daar zal ik later nog op terugkomen.

Stap 1 is namelijk nog niet afgerond: wanneer u hebt bedacht wat u wilt gaan bereiken, moet u gaan opschrijven hoe u dit wilt gaan doen. Dit opgeschreven plan wordt uw ondernemingsplan en dat is van groot belang voor een goede start van uw bedrijf. Een ondernemingsplan bevat informatie over wat u in welke termijn met welk geld en met welke medewerkers wilt gaan doen. Dit dwingt u om na te denken over de koers van uw bedrijf, nog voor u echt bent begonnen. Vaak zorgt dat er u geen onnodige fouten maakt. Een ondernemingsplan schrijven is dan ook heel nuttig.

Uw wens is een eigen bedrijf starten met microkrediet, wat nu?

Als u uw ondernemingsplan hebt geschreven en nog steeds door wilt gaan met uw onderneming, kunt u zich afvragen of uw eigen bedrijf starten met microkrediet uw wens is.

Een eigen bedrijf starten met microkrediet vraagt namelijk ook weer een aantal dingen van u. Vaak zijn microkredieten bedoeld om mensen te helpen die het niet heel erg breed hebben. Wanneer u een groot startkapitaal hebt en zonder moeite kunt beginnen, is een eigen bedrijf starten met microkrediet onnodig. Maar wanneer u wel wat extra hulp kunt gebruiken, moet u vooral een microkrediet proberen aan te vragen. De belangrijkste eisen voor een microkrediet zijn een ondernemingsplan en een ondernemingsgeest. Hebt u beiden? Dan komt het vast goed.

De laatste stap van het eigen bedrijf starten met microkrediet

De derde stap voor het eigen bedrijf starten met microkrediet is het uitvoeren van uw ondernemingsplan. Dit kan ofwel omdat u uw microkrediet toegewezen hebt gekregen en aan de slag kon, ofwel omdat Qredits (de Nederlandse verschaffer van microkredieten) uw plan eerst niet goed vond en u het hebt aangepast. Dan kunt u nu alsnog aan de slag met een veel beter plan! Het is zeker niet verboden om van uw plan af te wijken, maar houdt ten alle tijden in de gaten of u nog door kunt gaan. Is het budget nog groot genoeg, loop ik nog op schema? Wees streng voor uzelf en werk hard, dan moet het eigen bedrijf starten met microkrediet zonder al te veel problemen verlopen. (Bovendien biedt Qredits aan om u te blijven coachen, daar kunt u natuurlijk ook gebruik van maken als een beetje extra hulp wel welkom is!)

Succes met het eigen bedrijf starten met microkrediet!